webinar register page

Webinar banner
Mealtime Game Changers/Juegos Motivadores a la Hora de Comer/Thành Công Trong Bữa Ăn Của Trẻ/
Learn some new tips and tricks to use during meal times for infants and young children. Parents can expect to go home with a toolbox that will decrease stress and increase success all around. /Aprenda consejos y trucos para usar durante las comidas para bebés y niños pequeños. Al final de este taller, los padres pueden esperar tener una caja de herramientas que disminuirá el estrés y aumentará el éxito/ Học hỏi các mẹo nhỏ có thể sử dụng trong giờ ăn của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vào cuối buổi hội thảo này, hy vọng phụ huynh sẽ học được một số phương pháp giúp giảm căng thẳng và tăng khả năng thành công trong các bữa ăn cho trẻ./ 영유아의 식사 시간에 사용할 수 있는 팁과 요령을 알아보세요. 이 워크숍이 끝날 때쯤이면, 부모는 스트레스를 줄이고 식사 시간이 즐거워질 수 있는 기술을 갖게 될 것입니다.

01:52:00

* Required information
Loading